Bếp từ ba chefs EH IH535

Giá chỉ: 13.515.000 Đ

bep tu chefs EH IH535

Siêu thị bếp Gia Minh Group cung cấp bếp từ chefs nhập khẩu chính hãng của đức .Bếp được sản xuất theo công nghệ hiện đại với nhiều tính năng đun nấu thông minh đảm bảo cho người dùng trong quá trình đun nấu : cảnh báo nhiệt độ dư , khóa trẻ em an

Bếp từ ba chefs IH EH555

Giá chỉ: 20.825.000 Đ

bep tu chefs EH-IH555

Siêu thị bếp Gia Minh Group cung cấp bếp từ chefs nhập khẩu chính hãng của đức .Bếp được sản xuất theo công nghệ hiện đại với nhiều tính năng đun nấu thông minh đảm bảo cho người dùng trong quá trình đun nấu : cảnh báo nhiệt độ dư , khóa trẻ em an

Bếp từ ba chefs EH IH533

Giá chỉ: 13.515.000 Đ

bep tu chefs EH IH533

Siêu thị bếp Gia Minh Group cung cấp bếp từ chefs nhập khẩu chính hãng của đức .Bếp được sản xuất theo công nghệ hiện đại với nhiều tính năng đun nấu thông minh đảm bảo cho người dùng trong quá trình đun nấu : cảnh báo nhiệt độ dư , khóa trẻ em an

Bếp điện từ Chefs EH MIX533

Giá chỉ: 13.500.000 Đ

bep dien tu chefs  EH MIX533

Siêu thị bếp Gia Minh Group cung cấp bếp điện từ chefs nhập khẩu chính hãng của đức .Bếp được sản xuất theo công nghệ hiện đại với nhiều tính năng đun nấu thông minh đảm bảo cho người dùng trong quá trình đun nấu : cảnh báo nhiệt độ dư , khóa trẻ em

Bếp điện từ hỗn hợp EH MIX544P

Giá chỉ: 15.290.000 Đ

bep dien tu EH MIX544P

Siêu thị bếp Gia Minh Group cung cấp bếp điện từ  chefs nhập khẩu chính hãng của đức .Bếp được sản xuất theo công nghệ hiện đại với nhiều tính năng đun nấu thông minh đảm bảo cho người dùng trong quá trình đun nấu : cảnh báo nhiệt độ dư , khóa trẻ em